Personvern

Make AS tar vare på e-postadressene til de som kommuniserer med oss via e-post. Dessuten holder vi oversikt over den generelle bruken av systemet, og informasjon som kunder oppgir frivillig.

Informasjonen som vi tar vare på, brukes til å forbedre systemet og kvaliteten på tjenestene vi tilbyr. Informasjonen deles ikke eller selges videre til andre kommersielle aktører, bortsett fra i tilfeller der det er nødvendig for å kunne tilby produkter eller tjenester du har bedt om, når vi har ditt samtykke eller under følgende omstendigheter:

  • Det er nødvendig å dele informasjon for å undersøke, hindre eller iverksette tiltak med hensyn til ulovlige aktiviteter, mistanke om svindel, situasjoner som involverer potensielle trusler mot den fysiske sikkerheten til enhver person, brudd på Vilkårene for tjenesten, eller det som ellers kreves av loven.
  • Vi overfører informasjon om deg hvis Make AS eller Make Newsmail blir kjøpt opp av eller fusjonert med et annet selskap. I et slikt tilfelle vil Make AS varsle deg før informasjon om deg blir overført til og underlagt andre retningslinjer for personvern.
Innsamling og bruk av informasjon
  • Når du registrerer deg som bruker av Make Newsmail ber vi om opplysninger som navn, firmanavn, e-postadresse, fakturaadresse og kredittkortinformasjon. Medlemmer som registrerer seg for gratis konto behøver ikke å oppgi kredittkortinformasjon.
  • Make AS bruker de innsamlede opplysningene til følgende formål: tilbud av produkter og tjenester, fakturering, identifisering og autentisering, forbedring av tjenesten, kontakt og forskning.
Cookies
  • En cookie er en informasjonskapsel som sendes til nettleseren din fra en nettside, og som lagres på din datamaskins harddisk.
  • Cookies er nødvendig for å kunne bruke Make Newsmail-tjenesten.
Datalagring

Make AS benytter seg av tredjepartsleverandører og hosting-partnere som tilbyr den nødvendige maskinvare, programvare, nettverk, lagring og relatert teknologi som kreves for å drive Make Newsmail. Selv om Make AS eier kildekoden, databasene og alle rettigheter til Make Newsmail, beholder du selv rettighetene til alle data.

Offentliggjøring av informasjon

Make AS kan under spesielle omstendigheter oppgi fortrolig informasjon, for eksempel for å overholde/følge rettslige kjennelser eller når dine handlinger bryter Vilkårene for bruk.

Endringer

Make AS kan med jevne mellomrom oppdatere disse retningslinjene. Vi vil varsle deg om betydelige endringer i måten vi behandler personlig informasjon på ved å sende en melding til den primære e-postadressen du har angitt i Make Newsmail eller ved å legge ut et varsel på våre nettsider.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål du har angående disse retningslinjene kan rettes til support@make.as