Vilkår for bruk

Ved å ta i bruk tjenesten Make Newsmail, sier du deg enig i å rette deg etter følgende vilkår.

Make Newsmail eies av Make AS

Overtredelse av vilkårene nedenfor vil kunne resultere i at ditt abonnement stenges

Abonnementsvilkår
 • Du forplikter deg til å følge våre gjeldene retningslinjer for e-postmarkedsføring og antispam. Les disse her.
 • Du må være 16 år eller eldre for å kunne benytte denne tjenesten.
 • Du må være en person. Abonnementer registrert av «bots» eller ved hjelp av andre automatiserte metoder er ikke tillatt.
 • Du må oppgi ditt fulle navn, en gyldig e-postadresse og annen informasjon som er nødvendig for å fullføre registreringsprosessen.
 • Påloggingen kan kun brukes av ett firma/organisasjonnummer. Det er ikke tillatt å benytte kontoen til utsendelser på vegne av andre firmaer enn det firmaet kontoen er registret på.
 • Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten knyttet til ditt abonnement og passord. Make AS kan ikke og vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av at du unnlater deg å overholde denne forpliktelsen.
 • Du er ansvarlig for alt innhold som sendes gjennom tjenesten via ditt abonnement (selv når innholdet er sendt av andre ved hjelp av ditt abonnement).
 • Én person eller juridisk enhet kan ikke opprette mer enn ett gratis abonnement.
 • Du kan ikke bruke tjenesten til ulovlige eller uautoriserte formål. Når du benytter deg av tjenesten, kan du ikke bryte noen lover (herunder, men ikke begrenset til, lover om opphavsrett).
Betaling
 • Tjenesten betales med faktura eller kredittkort.
 • Tjenesten forhåndsbetales for endten 1 mnd, 6 mnd eller 12 mnd.
 • Faktura sendes ut elektronisk via den registrerte e-postadressen tilhørende ditt abonnement.
 • Tjenesten fornyes automatisk på utløpsdato, og fornyes da for samme periode som forrige.
 • Tjenesten kan sies opp helt frem til utløpsdato.
 • Alle oppgitte priser er eksklusive mva.
Oppgradering
 • Når du oppgraderer ditt abonnement vil du bli fakturert for valgt periode, månedlig, halvår eller årlig, umiddelbart etter registreringen.
 • Du vil motta faktura pr e-post på den registrerte e-postadressen for ditt abonnement, eller blir trukket via ditt kredittkort, avhengig av ditt betalingsvalg.
 • Ved oppgradering vil vi alltid trekke fra den gjenværende tiden av ditt eksisterende abonnement på den nye abonnementsprisen.
Nedgradering
 • Du kan når som helst nedgradere ditt abonnement. Dette vil da trå i kraft på utløpsdatoen for ditt eksisterende abonnement.
 • Når du nedgraderer abonnementet vil alle dine mottakere og mottakerlister slettes permanent.
 • Nedgradering av abonnementet kan føre til tap av innhold, funksjoner eller kapasitet i tjenesten. Make AS aksepterer ikke noe ansvar for slike tap.
Sletting
 • Du kan når som helst slette ditt abonnement. Men være obs på at all informasjon som nyhetsbrev, statistikk, mottakerlister osv vil bli slettet permanent fra systemet.
 • En slettet konto kan ikke gjenopprettes.
Oppsigelse / refusjon
 • Du får ingen refusjon eller kreditt for gjenværende tid ved nedgradering eller oppsigelse. For å kunne behandle alle likt, gjør Make AS ingen unntak.
Generelle vilkår
 • Din bruk av tjenesten skjer på egen risiko. Denne tjenesten er levert «som den er».
 • Du er inneforstått med at Make AS bruker tredjepartsleverandører og hosting-partnere som tilbyr den nødvendige maskinvare, programvare, nettverks-, lagringsteknologi og annen relatert teknologi som kreves for å kjøre tjenesten.
 • Du må ikke endre, tilpasse eller «hacke» tjenesten eller endre en annen nettside slik at den feilaktig antyder at den er forbundet med tjenesten, Make AS eller andre Make AS-tjenester.
 • Du aksepterer og ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten, eller tilgang til tjenesten uten skriftlig tillatelse fra Make AS.
 • Vi kan, men er ikke forpliktet til, å fjerne innhold og abonnementer som har innhold som er ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte upassende, eller som bryter en parts immaterielle rettigheter eller disse bruksvilkårene.
 • Verbalt, fysisk, skriftlig eller annet misbruk (inkludert trusler om misbruk eller gjengjeldelse) av noen Make AS-kunde, -ansatt eller -medlem vil føre til umiddelbar avslutning av ditt abonnement.
 • Du er inneforstått med at den tekniske behandlingen og overføringen av tjenesten, inkludert ditt innhold, kan overføres ukryptert og innebærer:
  • (a) overføringer over ulike nettverk og
  • (b) endringer for å følge tekniske krav for tilkobling til nettverk eller enheter.
 • Du må ikke laste opp, legge inn eller sende uønsket e-post, SMS-er eller «spam»-meldinger.
 • Du må ikke overføre spyware eller virus eller kode med destruktivt innhold.
 • Hvis du overskrider din tilmålte lagringsplass forbeholder vi oss retten til umiddelbart å deaktivere din abonnement inntil du reduserer ditt forbruk av diskplass.
 • Make AS garanterer ikke at:
  • (i) tjenesten oppfyller dine spesifikke krav
  • (ii) tjenesten vil være uavbrutt, sikker eller feilfri,
  • (iii) resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige,
  • (iv) kvaliteten på alle produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som du skaffer deg ved hjelp av tjenesten, vil tilfredsstille dine forventninger,
  • (v) eventuelle feil i tjenesten vil bli korrigert.
 • Du er inneforstått med og godtar at Make AS ikke kan holdes ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for noen skader – inkludert, men ikke begrenset til – tap av fortjeneste, goodwill, data eller andre immaterielle tap (selv om Make AS er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade), som skyldes:
  • (i) bruk av eller manglende mulighet til å bruke tjenesten,
  • (ii) kostnader til varer og tjenester som oppstår som følge av at varer, data, informasjon eller tjenester kjøpes eller meldinger mottas eller transaksjoner inngås gjennom eller fra tjenesten,
  • (iii) uautorisert tilgang til eller endring av dine overføringer eller data,
  • (iv) uttalelser eller atferd fra en tredjepart på tjenesten,
  • (v) eller andre spørsmål knyttet til tjenesten.
 • Hvis Make AS unnlater å utøve eller håndheve enhver rett eller bestemmelse i bruksvilkårene, skal ikke dette utgjøre et frafall av en slik rett eller bestemmelse. Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Make AS og regulerer din bruk av tjenesten, og den erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Make AS (herunder, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av bruksvilkårene).

Spørsmål om bruksvilkårene skal sendes til support@make.as